Vacature

Klik op bovenstaande kader als je geïnteresseerd bent in deze vacature.

Contact
Bij
Verbondsbureau
E-mail
vv@scoutsengidsenvlaanderen.be
Contact info

Kandidaten worden voorgedragen door iemand van de verbondsraad. De voordracht bestaat uit een eenvoudig mailtje naar de voorzitter van de verkiezingscommissie.
Als de kandidaat niemand kent uit de verbondsraad kan hij of zij om een voordracht vragen bij de voorzitter van de verkiezingscommissie. Dit gebeurt op basis van een kort voorgesprek.
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 15 maart 2020. Dit is tevens de deadline voor het ontvangen van een actuele CV en motivatiebrief van de kandidaat zelf.
Nadien worden alle kandidaten opgebeld door de voorzitter van de verkiezingscommissie voor extra toelichting over het proces: een telefonische preselectie, een assessment en een finale selectie die gepland staat op 11 april 2020.

Pieter Lauwers
Verbondsvoorzitter en voorzitter van de verkiezingscommissie
vv@scoutsengidsenvlaanderen.be
+32 474 92 10 52

1 Verbondsbeheerder

Beschrijving
Omschrijving

De verbondsbeheerder is lid van het verbondsbureau (dagelijks bestuur) de eindverantwoordelijke voor het beheer van de vereniging.

De verbondsbeheerder is in het bijzonder belast met:
- het beheersmatige beleid van groepen
- het financieel overzicht en beleid van de vzw
- het onderhouden van contacten met de gouwen op vlak van beheer
- het voorzitten van de beheerscommissie

En volgt als eindverantwoordelijke op:
- de ondersteuning van de leden van de beheerscommissie: gouwbeheerders en verantwoordelijken van ploegen en werkgroepen
- de uitvoering van de beheersmatige beleidsbeslissingen
- de werking van de ploegen en werkgroepen van de beheerscommissie

Als lid van het verbondsbureau waak je mee over het groter geheel en daag je de andere bureauleden uit op hun thema’s

Resultaatsgebieden
Gebalanceerde draagkracht voor beheersmatige thema’s
Er zijn heel wat zaken die opgepakt kunnen worden. Zorgen voor een omgeving waarbij we de verwachtingen en de draagkracht op elkaar kunnen afstemmen. Het inschakelen van ploegen en (project-)vrijwilligers zijn hiervoor opties.

Plannen en organiseren van digitalisering van de beweging
Een plan maken en uitrollen om in te zetten op digitalisering ter ondersteuning van onze groepen en de structuurvrijwilligers.

Omgaan met de huidige maatschappij en wetgeving
Scouting blijven mogelijk maken in een almaar veranderende maatschappij (vb. gevoeligheid van foto’s, …) en met sterkere wetgeving (vb GDPR, contracten, …)

Garanderen van de lange termijn financiële gezondheid van de vzw
Blijven inzetten op goed begroten en transparant en begrijpbaar rapporteren over het resultaat. Zo maak je mogelijk dat het verbondsbestuur financiële beslissingen kan nemen.

Wij bieden

Hiervoor kan de verbondsbeheerder rekenen op:
- de beheerscommissie voor het uitwerken van het beheersmatige beleid van groepen
- de dienst beheer en administratie voor de uitvoering van de beheersmatige beleidsbeslissingen
- de commissaris financiën en diens werkgroep voor het voorbereiden van het financieel overzicht en beleid van de vzw
- de staf voor het begeleiden van de beheerscommissie en diens werkgroepen en ondersteunen van de gouwbeheerders
- aan te stellen adjunctverbondsbeheerders

Niveau
Nationale ploegen en projecten
Regio's
Nationaal
Wij zoeken
Competenties
  • Interactie: Mondelinge communicatie, Samenwerken
  • Informatie: Probleemanalyse (analytisch denken), Conceptueel denken
  • Organisatie: Resultaatgerichtheid, Plannen en organiseren
Periode engagement
Meerdere werkjaren
Hoeveel engagement
Wekelijks

Geplaatst: 11.02.2020
Vervaldatum: 15.03.2020
Vacature ID: 48467
Vacature hits: 347
Geplaatst door: Annemie Konings