Vacature

Klik op bovenstaande kader als je geïnteresseerd bent in deze vacature.

Contact
Bij
internationaal commissaris
E-mail
ic@scoutsengidsenvlaanderen.be

1 Internationaal Commissaris (IC) WOSM

Beschrijving
Omschrijving

De internationaal commissaris WOSM heeft het volgende takenpakket:

 • Het vertegenwoordigen van Scouts en Gidsen Vlaanderen op het internationale vlak en in het bijzonder bij de Europese en wereldkoepel van WOSM
 • Het informeren van de nationale vergaderingen en medewerkers over relevante evoluties binnen het aandachtsgebied.
 • Het vertegenwoordigen van Scouts & Gidsen Vlaanderen op het Belgische, federale vlak via het opvolgen van de activiteiten en vergaderingen van GSB (de koepel van Belgische Scouts & Gidsen Associaties)
 • Je vergroot en versterkt het internationale netwerk van Scouts & Gidsen Vlaanderen, door het actief onderhouden en uitbouwen van contacten met andere scouts associaties en het uitbouwen van partnerschappen
 • Het beïnvloeden van het internationale werkveld ten voordele van beslissingen relevant voor Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Het ondersteunen van leden van de nationale structuur in hun deelname aan internationale events en met hun internationale contacten.

Dit vertaalt zich in (onder andere) volgende zaken:

 • Je vormt een team met je collega IC WAGGGS
 • Je zetelt in de verbondscommissie.
 • Je zetelt in de pedagogische commissie wanneer de agenda dat vraagt.
 • Je zetelt in de Verbondsraad.
 • Je neemt actief deel aan de GSB vergaderingen en (bege-)leidt deze in de juiste richting.
 • Je bent lid van ploeg internationaal (zonder extra verantwoordelijkheden).
 • Je begeleidt de verantwoordelijken vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen en GSB voor internationale events (Moot, Roverway, …) in de opstart en het verloop van hun projecten. Je helpt hen in de opbouw van hun netwerk. Je beheert hiervoor zelf een uitgebreid netwerk.
 • Je verzorgt de voorbereiding en follow-up van deelnemers aan internationale congressen, seminaries en vormingen.
 • Je bewaakt de deelname van Scouts en Gidsen Vlaanderen op internationaal vlak. Zo mobiliseer je nationaal verantwoordelijken voor deelname aan internationale werkgroepen, opleidingen, netwerkmeetings en activiteiten maar bewaakt ook mee de terugkoppeling en relevantie van de deelname.
 • Je zorgt ervoor dat interessante producten en informatie een weg vindt binnen onze beweging. Dit door het ontwikkelen van methodieken of de juiste ploegen hiervoor warm te maken.
 • Je neemt de ambassadeursfunctie waar door o.a. het contactpunt te zijn voor onze externe contacten met WOSM
 • Je informeert en motiveert nationale vrijwilligers i.f.v. werkgroepen en engagementen op internationaal niveau.
 • Je neemt deel aan de statutaire conferenties.
 • Je ondersteunt het verbondsbureau in haar functie op internationaal vlak.

basiscompetenties


zelfontplooiing, samenwerken, dienstbaarheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid bij de organisatie/beweging


specifieke competenties

 • netwerken
 • initiatief
 • conceptueel denken
 • inspireren

Het spreekt voor zich dat je je vlot verstaanbaar maakt in het Engels en Frans en eventueel andere talen. Dit soms voor grote groepen.

Wij bieden

Een ontzettend boeiende nieuwe wereld boordevol verse uitdagingen.
Een goede ondersteuning vanuit het verbond.
Nieuwe ontwikkelingskansen op vlak van intercultureel leren, internationale uitwisseling, diplommatisch onderhandelen, talen,...

Competenties

 • Interactie: Assertiviteit, Inlevingsvermogen, Actief luisteren, Mondelinge communicatie, Presentatie, Schriftelijke communicatie, Overtuigingskracht, Samenwerken, Omgaan met diversiteit, Netwerken, Kennis delen, Optreden
 • Informatie: Conceptueeldenken
 • Zelfmanagment: Betrouwbaarheid, Stressbestendigheid, Zelfontplooiing
 • Problemen oplossen: Initiatief nemen, Betrokkenheid op de beweging, Gevoeligheid voor de beweging, Omgaan met verandering, Dienstbaarheid, Marktgerichtheid, Beslissen
 • Organisatie: Plannen en organiseren, Voortgangscontrole

Taken die je al gedaan hebt

 • Groepenbegeleiden: Leidingvoorleiding

Periode engagement

 • Meerderewerkjaren

Hoeveel engagement

 • Wekelijks

Heb je interesse? Geef dan zeker een seintje via:

ic@scoutsengidsenvlaanderen.be of vv@scoutsengidsenvlaanderen.be. Dan bezorgen we je nog een gedetailleerdere opsomming van het takenpakket.

Kandidaatstelling:


Geinteresseerden mogen een mailtje met een korte motivatie sturen naar ic@scoutsengidsenvlaanderen.be en vv@scoutsengidsenvlaanderen.be.


Timing

 

 • Verspreiden profiel en tijd om te kandideren (tot zondag 3 november)
 • Gesprekken met het verbondsbureau (woensdag 13 november)
 • Beslissing en voordracht (tot VR december)
 • Indien een IC WOSM voorgesteld wordt door het bureau, benoeming op de VR in december, start mandaat vanaf HO 2020. Op deze manier wordt een ruime overdrachtsperiode ingebouwd, waardoor:
 • de nieuwe IC WOSM het volledige traject richting de Wereldconferentie van WOSM in augustus 2020 al mee kan lopen.
 • Het netwerk / relevante contacten langzaamaan kan doorgeven worden.
 • Tot HO 2020 blijven alle taken en vertegenwoordigingen de verantwoordelijkheid van de huidige IC WOSM.
Niveau
Nationale ploegen en projecten
Regio's
Nationaal
Wij zoeken
Competenties
 • Interactie: Assertiviteit, Inlevingsvermogen, Actief luisteren, Mondelinge communicatie, Presentatie, Schriftelijke communicatie, Overtuigingskracht, Samenwerken, Omgaan met diversiteit, Netwerken, Kennis delen, Optreden
 • Informatie: Probleemanalyse (analytisch denken), Oordeelsvorming (synthetisch denken), Conceptueel denken, Creativiteit, Innovatie
 • Zelfmanagment: Betrouwbaarheid, Stressbestendigheid, Zelfontplooiing
 • Problemen oplossen: Initiatief nemen, Betrokkenheid op de beweging, Gevoeligheid voor de beweging, Omgaan met verandering, Dienstbaarheid, Marktgerichtheid, Beslissen
 • Organisatie: Zorgvuldigheid, Resultaatgerichtheid, Plannen en organiseren, Voortgangscontrole
Periode engagement
Meerdere werkjaren
Hoeveel engagement
Wekelijks

Geplaatst: 09.10.2019
Vervaldatum: 03.11.2019
Vacature ID: 48466
Vacature hits: 710
Geplaatst door: Tayfun Genç