Vacature

Klik op bovenstaande kader als je geïnteresseerd bent in deze vacature.

Contact
Bij
Verbondsbureau
E-mail
vb@scoutsengidsenvlaanderen.be
Contact info

Voor nog meer info over de taak kan je terecht bij volgende mensen:

- huidige uittredende commissaris Bert Verbeeck: c.jeugdverblijf@hopper.be

- verbondsvoorzitter Simon Smagghe: vv@scoutsengidsenvlaanderen.be

- verantwoordelijke hopper jeugdverblijf Gerda Clerix: v. jeugdverblijf@hopper.be

1 Commissaris(esse) Hopper Jeugdverblijf

Beschrijving
Omschrijving

De commissaris(esse) hopper jeugdverblijf is een vrijwilliger, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gezamenlijk beleid en beheer van de jeugdverblijven.

Hij/zij heeft als taak :

-          toezicht houden op het gezamenlijk beleid en beheer van de acht Hopper jeugdverblijven (financieel, investeringen, projecten, enz.)

-          voorzitten van de commissie jeugdverblijf

-          begeleiden van de beheerd(st)er jeugdverblijf (dat zijn de voorzitters van de lokale kernbesturen van elk jeugdverblijf)

-       samenwerking tussen jeugdverblijven en gouwen stimuleren (via samenwerkingsovereenkomsten)