Vacature

Klik op bovenstaande kader als je geïnteresseerd bent in deze vacature.

Contact
Bij
Verbondsbureau
E-mail
vb@scoutsengidsenvlaanderen.be
Contact info

Voor nog meer info over de taak kan je terecht bij volgende mensen:

- huidige uittredende commissaris Bert Verbeeck: c.jeugdverblijf@hopper.be

- verbondsvoorzitter Simon Smagghe: vv@scoutsengidsenvlaanderen.be

- verantwoordelijke hopper jeugdverblijf Gerda Clerix: v. jeugdverblijf@hopper.be

1 Commissaris(esse) Hopper Jeugdverblijf

Beschrijving
Omschrijving

De commissaris(esse) hopper jeugdverblijf is een vrijwilliger, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gezamenlijk beleid en beheer van de jeugdverblijven.

Hij/zij heeft als taak :

-          toezicht houden op het gezamenlijk beleid en beheer van de acht Hopper jeugdverblijven (financieel, investeringen, projecten, enz.)

-          voorzitten van de commissie jeugdverblijf

-          begeleiden van de beheerd(st)er jeugdverblijf (dat zijn de voorzitters van de lokale kernbesturen van elk jeugdverblijf)

-         lid van de hopper jeugdverblijfstaf, de commissie jeugdverblijf, het verbondsbestuur en het CJT; adviserend lid van de beheerscommissie

 

-       ondersteunen van initiatieven voor verblijfsinfrastructuur binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen; voeling houden met noden van de beweging op vlak van verblijfsinfrastructuur

-          promotie van de jeugdverblijven, zeker binnen de beweging (naar alle diensten, ploegen, structuren)

-       meewerken aan synergie met Hopper winkel

-         behartigen van de Scouts en Gidsen Vlaanderen vertegenwoordiging inzake jeugdtoerisme. Bv. lid voor Scouts en Gidsen Vlaanderen in de algemene vergadering van het CJT (centrum voor jeugdtoerisme)

-     De commissaris(esse) jeugdverblijven wordt benoemd binnen het verbondsbestuur door de verbondsraad, op voordracht van het verbondsbureau. Het mandaat bedraagt drie jaar en is éénmaal hernieuwbaar.

-     De commissaris(esse) voert zijn/haar taak uit samen met en wordt bijgestaan door de verantwoordelijke Hopper jeugdverblijf die de dagelijkse leiding heeft over de 8 jeugdverblijven

Wij bieden

Een boeidend thema: (groene) ruimte voor kinderen en jongeren om op kamp te gaan!

Mee zorg dragen voor deze 8 unieke plekken als uithangbord van Scouts en Gidsen Vlaanderen

Mee instaan voor 5 waarden, die we uitdragen met de hoppers: avontuur&buitenleven, in groep, met kinderen en jongeren, op een verantwoorde en duurzame wijze

Veel contacten over heel Vlaanderen

Uiteenlopende dossiers en zo de kans om veel kennis op te doen

Niveau
Nationale ploegen en projecten
Regio's
Nationaal
Wij zoeken
Competenties
  • Interactie: Inlevingsvermogen, Mondelinge communicatie
  • Informatie: Conceptueel denken
  • Problemen oplossen: Betrokkenheid op de beweging
  • Organisatie: Voortgangscontrole
Taken die je al gedaan hebt
  • Beheer: Administratie, Financiën, Verzekeringen
Periode engagement
Meerdere werkjaren
Hoeveel engagement
Wekelijks

Geplaatst: 26.09.2017
Vervaldatum: 01.11.2017
Vacature ID: 48411
Vacature hits: 2,460
Geplaatst door: Gerda Clerix